Abantes

Indrets de la Garrotxa, abans i ara

Fotografia antiga: Imatges ACGAX - Autor Fèlix Planagumà | Fotografia actual: La Comarca d'Olot n. 1879 · Municipi: Olot · 1895 / 2017
L'antiga muralla
Hotel del Parc
La pujada de la Solfa
Passeig de Miquel Blay - Casino Olotí
Passeig del Parc - Casa Capdevila
Passeig de Miquel Blay