Cabàs

Oh! el cabàs encara és buit.

Tornar als retratus